Aangenaam samen werken

Wij organiseren Human Services for meaningful and enjoyable Work.

 

Wij bieden een pre-onboarding-work engagement en offboarding platform met talent, team, leiderschap, innovatie en organisatie services ondersteunt door  smart algorithms, de kracht van gamification, data intelligence,  soft- & hardskill matching, talent analyses en de kracht en dynamiek van een social netwerken.

2unboss.today

2unboss biedt Life Time Good Work pre-onboarding- work engagement en offboarding platform met services om toekomstbestendig medewerkers werk te bieden, talent te laten ontwikkelen en financiële zekerheid op te bouwen.

Samen bouwen we een Europees inclusief werk-netwerk/ecosysteem waarin organisaties, bedrijven en mensen succesvol zijn en waarin mensen ongeacht leeftijd, etniciteit, seksuele geaardheid of welk kenmerk dan ook kansen hebben in lijn met de bedoeling van de organisatie hun talent te ontwikkelen.  

Welk probleem lossen wij op?

De huidige functie gedreven organisaties en stelsels op de arbeidsmarkt piepen, kraken en schuren. Ze zijn niet goed op elkaar afgestemd. Organisaties betalen onnodige hoge transitie kosten voor de mismatch van talent en inzetbaarheid van mensen. Mensen lopen onnodig risico op verlies van werk en financieel zekerheid. Traditionele HR systemen gericht op behoud, control en functie gestuurde organisatie zijn  niet in staat  dynamisch in te spelen op de flexibele en doorlopend veranderende organisatie structuur, de ontwikkelingen in de markt, de  arbeidsmarkt en ontwrichting door toepassing van exponentiële technologie. 

Paradigma shift

Werk speelt een belangrijke rol in het leven. Door technologische vernieuwing en flexibilisering verandert de aard van werk. 

Nieuwe spelregels en anders tegen hetzelfde aan kijken kan ons helpen om de waarde van werk nieuwe en eigentijdse inhoud en vorm te geven.. 

Life Time Work

Wij richten organisatie platform specifiek in met eigen employee reizen en expedities waardoor je mensen vanuit eigen verlangen stimuleert om in lijn met de organisatie bedoeling te leren, talent te ontwikkelen, met elkaar te connecten, elkaar te coachen, te publiceren, zicht te geven op talent, te leren, in teams samen te werken, elkaar te helpen, te innoveren en horizontaal het werk te organiseren.

Het platform werkt als een ontmoetingsplaats waar ontwikkeling, innovatie, de vraag, het aanbod en de juiste match van mensen en organisaties samenkomt.

Geïnspireerd door o.a. het Rijnlands denken, Ricardo Semler, Holacracy en de unboss beweging hebben wij een nieuw concept,  een service platform ontwikkeld. 

idee

Wat is het werk- leer en organisatiemodel van de toekomst? Hoe kan je dit 10 keer sneller, goedkoper en beter organiseren ?

Wij denken  dit vraagstuk niet op te lossen vanuit het systeem wat het heeft veroorzaakt. Dit betekent namelijk in no time concessies doen. 

Idee: Een platform waarin medewerkers werkgeluk, duurzaam inzetbaar zijn een leven lang kunnen leren, samen een organisatie vormen en succes en financieel zekerheid hebben. 

Een werk-ecosysteem en platform vanuit het menselijk welzijn en verlangen, vanuit een gezamenlijk maatschappelijk belang en overeenkomst rekening houdend met de spelregels van de nieuwe netwerkeconomie.

Aangenaam Samen Werken

 1. Gelukkige medewerkers presteren beter en vormen de basis voor een gezonde organisatie. Medewerkers zijn stressbestendiger, creatiever en productiever. Minder ziekteverzuim, minder personeelsverloop en een hogere productiviteit.
 2. Werk vanuit verlangen en purpose.
 3. Deel het eigenaarschap.
 4. Creëer een netwerk/ community van mensen met een gemeenschappelijk doel.
 5. Introduceer moderne werkvormen met projecten, teams, rollen en netwerken.
 6. Introduceer nieuwe samenwerk mechanismen.
 7. Volg je talent.
 8. Kies wat je graag wilt doen.
 9. Kies in welke discipline je werkzaam wilt zijn.
 10. Kies je eigen mentor.
 11. Motiveer anderen jouw werk te doen.

Nieuwe spelregels, markt disruptie, ecosysteem met smart technologie, algoritmes, intelligence talent tools en een social netwerk

2unboss.today BV is per 31-12 2018 opgericht onder kvk nummer 000041567447 en handelt onder de namen 2Unboss.today B.V., ToekomstHub en 2Unboss.