We re-invent work

Organisatie succes en nieuw comfort, werkzekerheid en inkomens zekerheid voor medewerkers.

 

Pre-onboarding-work engagement en offboarding platform met talent, team, leiderschap, innovatie en organisatie services ondersteunt door  smart algorithms, de kracht van gamification, data intelligence,  soft- & hardskill matching, talent analyses en de kracht en dynamiek van een social netwerken.

2unboss.today

We re-invent work, talent gedreven.

2unboss is een SAAS start up company en ontwikkeld change, talent en matching tools en een Life Long Learning & Work cloud-platform. Het platform sluit aan op de standaard HR-softwarepakketen voor salarisverwerking en personeelsbeheer

De algoritmes van Netflix zijn uitstekend in staat om uit te rekenen welke films en series bij jou passen, op basis van je eerdere voorkeuren. Wat als je nou eens zo’n platform kan bouwen voor je werk en inkomenszekerheid?  

En dat je als werkgever aan je werknemers zo’n platform voor persoonlijke comfort, ontwikkeling, werkzekerheid en daarmee inkomenszekerheid  aanbiedt?

Frederick Taylor

Organisaties kennen grofweg twee vormen van organiseren. Verticaal en horizontaal. Verticaal heeft al lang de voorkeur. Frederick Taylor 1911 had al snel door dat mensen van nature initiatief nemen. 

Taylor bedacht o.a. geïnspireerd door het leger een oplossing. (De beste-manieren-van-doen. Zie het standaardwerk “The Principles of Scientific Management”)

Verdeel het proces in stukjes en laat mensen een deelstukje uitvoeren. Zo ontstond het lineaire hark model van productie als basis voor het organiseren van werk. 

Wat is het probleem zou je zeggen. Functie gedreven organisaties en stelsels op de arbeidsmarkt piepen, kraken en schuren. Ze lopen vast en zijn niet goed op elkaar afgestemd.

De verandering gaat te snel, de vernieuwing is te groot. Werkgevers en leidinggevende willen wel maar kunnen niet meer voor hun mensen zorgen.

Organisatie succes

Wij helpen met ons SAAS platform organisaties, bedrijven en mensen samen succesvol te zijn en richten organisatie  specifiek een platform in met employee reizen en services  waardoor je mensen vanuit eigen verlangen stimuleert om in lijn met de organisatie bedoeling te leren, talent te ontwikkelen, met elkaar te connecten, elkaar te coachen, te publiceren, zicht te geven op talent, te leren, in teams samen te werken, elkaar te helpen, te innoveren en horizontaal het werk te organiseren.

Het platform werkt als een ontmoetingsplaats waar ontwikkeling, innovatie, de vraag, het aanbod en de juiste match van mensen en organisaties samenkomt.

Geïnspireerd door o.a. het Rijnlands denken, Ricardo Semler, Holacracy en de unboss beweging hebben wij een nieuw concept,  een service platform ontwikkeld. 

Paradigma shift

Het goede gesprek en de voorspellende analyse van de juiste hard en softskill match “altijd de juiste man of vrouw op juiste plaats” zien wij als de basis voor organisatie succes en gelukkige medewerkers. 

Werk speelt een belangrijke rol in het leven. Door technologische vernieuwing en flexibilisering verandert de aard van werk. 

Nieuwe spelregels en anders tegen hetzelfde aan kijken kan ons helpen om de waarde van werk nieuwe en eigentijdse inhoud en vorm te geven. 

Reduceer de toenemende risico’s en kosten m.b.t. werkgeverschap met ziekte verzuim, inzetbaarheid, reorganisatie en transitievergoedingen. 

Nieuw comfort

 1. Gelukkige medewerkers presteren beter en vormen de basis voor een gezonde organisatie. Medewerkers zijn stressbestendiger, creatiever en productiever. Minder ziekteverzuim, minder personeelsverloop en een hogere productiviteit.
 2. Werk vanuit verlangen en purpose.
 3. Deel het eigenaarschap.
 4. Creëer een netwerk/ community van mensen met een gemeenschappelijk doel.
 5. Introduceer moderne werkvormen met projecten, teams, rollen en netwerken.
 6. Introduceer nieuwe samenwerk mechanismen.
 7. Volg je talent.
 8. Kies wat je graag wilt doen.
 9. Kies in welke discipline je werkzaam wilt zijn.
 10. Kies je eigen mentor.
 11. Motiveer anderen jouw werk te doen.

Nieuwe spelregels, markt disruptie, ecosysteem met smart technologie, algoritmes, intelligence talent tools en een social netwerk

2unboss.today BV is per 31-12 2018 opgericht onder kvk nummer 000041567447 en handelt onder de namen 2Unboss.today B.V., ToekomstHub en 2Unboss.