We change the rules, plug & play

Wij zijn een zelf organiserend 2unboss netwerk van gepassioneerde mensen die de toekomst van werk anders willen organiseren. Binnen het 2unboss netwerk tref je o.a. recruiters, coaches, trainers, innovatie versnellers, trendverkenners en inspirators. Graag willen wij bijdragen aan het werkgeluk mensen en het succes van je organisatie.

Welkom bij 2unboss. 

Transformatie, talent-organisatie ontwikkeling & disruptie 

2Unboss helpt de nieuwe generatie bedrijven hun bakens te verzetten en biedt services om disruptief of geleidelijk te transformeren naar nieuwe organisatie vormen. Passend bij spelregels van de 21 eeuw. Wij experimenteren, ontdekken en stellen vastgeroeste denkbeelden over structuur, functies, banen maar ook onze eigen denkbeelden continue ter discussie en ontwikkelen samen nieuwe werk vormen vanuit het hoger doel “succes en werkgeluk voor iedereen”.  

Hoe maak je een goed idee of je visie concreet? Ga je van “wat” naar het “hoe”.  De toegevoegde waarde van 2unboss.

2unboss.today draagt bij aan het next level van zaken doen en het anders organiseren van werk, aan de nieuwe manier van leiderschap, talent sourcing, management, partnership, werk- en organisatie inrichting. Aan een duurzame organisatie op weg naar de volgende fase van welvaart. 

Nooit af

Iedereen kan vrij publiceren, dupliceren en produceren. Nieuwe technologieën, vormen van samenwerken en verdienmodellen. Alles staat onder druk. Er is helemaal geen tijd meer voor blijvende oplossingen. 

De veranderingen gaan zo snel dat organisaties en werkvormen, die nog gericht zijn op het vinden van langdurig werkende oplossingen, steeds vaker vastlopen.

Disruptie

2Unboss zet volledig in op duurzame organisatie ontwikkeling met inspiratie en talentontwikkeling. 2unboss reduceert alle drempels voor werk. 

2unboss breekt en neemt radicaal afscheid van bestaande hiërarchische denkbeelden en de spelregels van de advies, W&S, uitzend- en HR-markt. Geen hoge kosten voor het werven, aantrekken en inhuren van talent, optimale flexibiliteit in contractvorm, toegang tot talent pools en het bieden en borgen van duurzame inzetbaarheid binnen een netwerk vanuit de focus op talent ontwikkeling van medewerkers.

Geleidelijk of radicaal anders

2Unboss helpt mensen, bedrijven en organisaties in eigen tempo en regie met transformeren en het ontwikkelen van het leer- en verandervermogen zodat men zich voortdurend kan aanpassen en verbeteren. Geïnspireerd door te werken vanuit betekenis, zingeving, een hoger doel, de trendverkenningen van de Foutainheads, Thijs Homan, Permanent Beta, Nooit Af denken-Martijn Aslander-Erwin Witteveen, Unboss beweging Lars Kolind- Jacob Bøtter en Ricardo Semler.

How

2Unboss biedt een service abonnement en gidst organisaties en mensen in het hoe.  Wij werken vanuit de organisatie context en het grenzeloos maatwerk principe.  

Organisatie krijgen een eigen platform en maken automatisch deel uit van het werk eco systeem. Het geheel vormt een podium voor de ontmoeting, inspiratie, het gesprek, leren, innovatie, teaming, leiderschap, talent en organisatie ontwikkeling.

einstein unboss

Geluk als graadmeter voor succes en werk

Mensen besteden de meeste tijd aan werk, meer dan aan kinderen, partner en familie. Het is een grote graadmeter van geluk. Door mensen te inspireren om – droom – werk te vullen wat zij het allerliefste zouden willen doen, maken we de wereld een stukje gelukkiger. Voor 2unboss geldt “iedereen telt”. Dus de beste tools en inzichten voor iedereen om zelfverantwoordelijkheid te nemen en eigenaarschap te tonen.

Our purpose

Het is ons doel om vanuit talent, werk, het heruitvinden en succes van organisaties bij te dragen aan sociale, maatschappelijke en economisch geluk van mensen.

Gelukkige medewerkers presteren beter en vormen de basis voor een gezonde organisatie. Medewerkers zijn stressbestendiger, creatiever en productiever. Minder ziekteverzuim, minder personeelsverloop en een hogere productiviteit.

Door mensen en organisaties te helpen vanuit talent werk en hiërarchische baas modellen te transformeren naar een organisatie waar mensen in nieuwe krachtige en wendbare werkvormen, teams, zwermen, rollen en gelegenheidssamenwerkingsverbanden en coalities samenwerken.

Einstein zei het al. We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt. Dat betekent disruptief oude denkbeelden over werk, functie, banen ter discussie stellen en op zoek gaan naar nieuwe vormen om op een meer maatschappelijk en duurzame manier  ‘droom werk’ te organiseren.

Our Basics

Denken in overvloed, vermenigvuldigen door te delen, verbinden van organisaties en talent, robots en slimme technologie, persoonlijke aandacht, werken en organiseren vanuit collectieve intelligentie, experimenteren, ontdekken en onderzoeken. Wij verleiden op maat en coachen mensen om mee te doen.

ARE YOU IN?

Sluit je aan en profiteer van alle 2unboss diensten

Tijd voor een afspraak