Succes en werkgeluk dat gun je iedereen.

Aangenaam samen werken

Dit betekent toekomstgericht, positief krachten bundelen, koers zetten en elkaars talent en bedoeling herkennen, waarderen en gebruiken.

 

Bouwen aan duurzaam mensenwerk en organisaties van de toekomst. 

Wij werken vanuit een platform met services en gebruiken smart algorithms, de kracht van gamification, data intelligence,  magic matching, talent analyses en de kracht en dynamiek van een social netwerken.

2unboss.today

2unboss biedt een platform-serviceconcept waarin we online en offline organisaties en mensen helpen succesvol, aangenaam en duurzaam samen te werken en slim te transformeren naar het nu en de toekomst. 

Welk probleem lossen wij op?

Lineaire hiërarchische organisatiestructuren en management lopen vast onder druk van de snel veranderende wereld en de opkomst van de exponentiele businessmodellen en technologie. Baas zijn en life time employment bij 1 werkgever is niet meer reëel.

Organisatie kennen twee vormen van organiseren. Verticaal en horizontaal. Verticaal heeft al lang de voorkeur. Frederick Taylor 1911 had al snel door dat mensen van nature initiatief nemen. Maar als dat ongeschoold en niet afgestemd is dan ligt chaos op de loer. 

Dus bedacht Taylor o.a. geïnspireerd door het leger een oplossing. (De beste-manieren-van-doen. Zie het standaardwerk “The Principles of Scientific Management”)

Verdeel het proces in stukjes en laat mensen een deelstukje uitvoeren. Zo ontstond het lineaire hark model van productie als basis voor het organiseren van werk. 

Wat is het probleem zou je zeggen. Organisaties lopen vast. Moeten zichzelf opnieuw uitvinden. Ondertussen zijn mensen geschoold. Verandering onder invloed van technologie gaat te sne. En dat steeds meer mensen zich niet in de zogenaamde ”Intensieve Menshouderij”( Jaap Peeters) willen werken.

Paradigma shift

Werk speelt een belangrijke rol in het leven. Door technologische vernieuwing en flexibilisering verandert de aard van werk. 

Nieuwe spelregels en anders tegen hetzelfde aan kijken kan ons helpen om de waarde van werk nieuwe en eigentijdse inhoud en vorm te geven.. 

Idee

Maar hoe dan anders? Wij hebben gedacht dit vraagstuk niet op te lossen vanuit het systeem wat het heeft veroorzaakt. Dit betekent namelijk in no time concessies doen. 

Wat is het nieuwe organisatiemodel van de toekomst? Horizontaal? Hoe kan je dit 10 keer sneller, goedkoper en beter organiseren ?

Idee: Een horizontale organisatie methode waarin organisaties dynamisch inspelen op kansen en veranderingen. Een platform waarin medewerkers werkgeluk, duurzaam inzetbaar zijn een leven lang kunnen leren, samen een organisatie vormen en succes hebben. 

Een werk-ecosysteem en platform vanuit het menselijk welzijn en verlangen, vanuit een gezamenlijk maatschappelijk belang en overeenkomst rekening houdend met de spelregels van de nieuwe netwerkeconomie.

Concept

Geïnspireerd door o.a. het Rijnlands denken, Ricardo Semler, Holacracy en de unboss beweging hebben wij een nieuw concept,  een service platform ontwikkeld. 

2unboss  biedt een innovatief Platform Service om werk en organisaties horizontaal te organiseren. 

Het platform voorzien van organisatie data intelligence en dashboard, innovatie, project, coach, leer, communicatie, match, team, talent en sociaal netwerk tools

Wij richten elk platform organisatie met eigen employee reizen specifiek in waardoor je mensen stimuleert om in lijn met de organisatie bedoeling te leren, talent te ontwikkelen, met elkaar te connecten, elkaar te coachen, te publiceren, zicht te geven op talent, te leren, in teams samen te werken, elkaar te helpen, te innoveren en horizontaal het werk te organiseren.

Het platform werkt als een ontmoetingsplaats waar innovatie, de vraag, het aanbod en de ontwikkeling van mensen en organisaties samenkomt.

Aangenaam Samen Werken

 1. Gelukkige medewerkers presteren beter en vormen de basis voor een gezonde organisatie. Medewerkers zijn stressbestendiger, creatiever en productiever. Minder ziekteverzuim, minder personeelsverloop en een hogere productiviteit.
 2. Werk vanuit verlangen en purpose.
 3. Deel het eigenaarschap.
 4. Creëer een netwerk/ community van mensen met een gemeenschappelijk doel.
 5. Introduceer moderne werkvormen met projecten, teams, rollen en netwerken.
 6. Introduceer nieuwe samenwerk mechanismen.
 7. Volg je talent.
 8. Kies wat je graag wilt doen.
 9. Kies in welke discipline je werkzaam wilt zijn.
 10. Kies je eigen mentor.
 11. Motiveer anderen jouw werk te doen.

Nieuwe spelregels, markt disruptie, ecosysteem met smart technologie, algoritmes, intelligence talent tools en een social netwerk

2unboss.today BV is per 31-12 2018 opgericht onder kvk nummer 000041567447 en handelt onder de namen 2Unboss.today B.V., ToekomstHub en 2Unboss.