Succes en werkgeluk dat gun je iedereen.

To be the talent-organisatie en innovatie platform of choice.

Wij zien elke onderneming en organisatie als een sociaal netwerk. Geïnspireerd door de unboss beweging biedt 2unboss een sociaal netwerkplatform. Een netwerkplatform en ecosysteem als podium voor organisatie ontwikkeling, het organiseren van werk, werkgeluk, transformatie, leiderschap, talent, teaming, innovatie, coaching, mentorschap, leren en ontwikkelen. Ontdek, ontwikkel en verbindt talent aan je sociaal, maatschappelijk en economisch succes en werkgeluk. Onze droom, investeer in ieders talent, maak je eigen plan, werk samen in teams, zwermen en rollen en geef samen de toekomst vorm. 2unboss gaat over mensen anders betrekken bij de waarde en betekenis die je als bedrijf of organisatie in de markt zet. 

We change the rules, plug & play

Wendbare, weerbare en waardevolle organisatie bouwen waarin mensen vanuit werkgeluk duurzaam bijdragen. Dit doen we door het werk anders te organiseren, zicht op talenten te hebben en te  verbinden aan de toekomst.

Aan visie en goede ideeen is er vaak geen gebrek maar hoe in een traditionele organisatie te implementeren? 2unboss heeft een antwoord voor bedrijven die dreigen hierin vast te lopen en of zich opnieuw willen uitvinden binnen de nieuwe netwerkplatform economie en informatiesamenleving. 

Vanuit een netwerk platform met services en gepassioneerde  mensen met lef helpen wij organisaties te transformeren en de toekomst van werk anders te organiseren. Binnen het 2unboss netwerk tref je klanten, ambassadeurs (prosumers), partners, recruiters, coaches, trainers, innovatie versnellers, trendverkenners en inspirators. Uitgangspunt is sociaal, maatschappelijk en economisch bijdragen aan het succes en werkgeluk van mensen en het succes van organisaties.

2unboss voorziet organisaties van een eigen talent organisatie netwerkplatform in het talent werk ecosysteem.

Basic rules
– De toekomstgerichte medewerker promoot in de rol van ambassadeur (prosumer) het talent werk ecosysteem.  
– Iedereen telt, werkgeluk en werkzekerheid voor iedereen.
-Drempel vrij toegang tot talent.
– Een netwerkplatform voor leren, ontwikkeling, innovatie en verandering.
– Vrijelijk toegang tot talent pools en competente mensen.
– Geen marge en extrakosten voor het werven, aantrekken en inhuren van talent.
– Optimale en maximale flexibiliteit in contractvorm.
– Duurzame talent ontwikkeling, organiseren van eigenaarschap en duurzame inzetbaarheid.
– Leiderschap en teamontwikkeling, 
– Zicht op talent.
– Interventies op basis van human intelligence
– Onderdeel van werk ecosysteem
– De boss culture of leadership is exit
– Vandaag bestellen morgen live

2unboss.today

Het lijkt ons gaaf om in het tijdperk van de digitale transformatie en robotisering mensen en organisaties een talent werk platform en ecosysteem van succes, werkgeluk en werkzekerheid te bieden.

Elke klantorganisatie krijgt een eigen platform voor innovatie-talent en organisatie ontwikkeling. De platformen zijn onafhankelijk van elkaar maar staan via de 2unboss hub met elkaar in verbinding waardoor een duurzaam talent werk ecosysteem ontstaat.

We helpen vanuit zicht op talent organisaties en mensen om in nieuwe krachtige en wendbare werkvormen, teams, zwermen, rollen en gelegenheids verbanden en coalities samen te werken. 

Vandaag het succes van organisaties en mensen organiseren vanuit het verlangen, een levenlang leren, werkgeluk, werkzekerheid en voorbereiden op het werk van morgen”. Wendbaar, weerbaar en waardevol. 

Next step

We stellen hiërarchische boss structuren, denkbeelden over leiderschap, werk, functie, banen ter discussie. Waarom? Mensen zijn mensen en zijn geen middel om jouw resultaat te realiseren. Connect, deel het verlangen en werk samen aan resultaat is ons motto. We onderzoeken, experimenteren, innoveren en introduceren nieuwe spelregels, mechanismen en vormen om toekomstbestendig op een sociale, maatschappelijk en economisch duurzame manier het succes van organisaties en mensen en  ‘droom werk’ te organiseren.

Wij faciliteren met een netwerk platform services een ecosysteem voor talent, werk, innovatie en organisatieontwikkeling. Stap voor stap en soms radicaal helpen wij  organisaties met hark modellen te transformeren naar een organisatie  die op haar eigen wijze aansluit op de netwerk informatie tijdperk. 

Volg je talent en verlangen. Gelukkige medewerkers presteren beter en vormen de basis voor een gezonde organisatie. Medewerkers zijn stressbestendiger, creatiever en productiever. Minder ziekteverzuim, minder personeelsverloop en een hogere productiviteit.

Einstein zei het al. We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt. 

Nieuwe spelregels, markt disruptie, ecosysteem met smart technologie, algoritmes, intelligence talent tools en een social netwerk. 

  1. Werk vanuit verlangen en purpose
  1. Deel het eigenaarschap
  1. Creëer een netwerk/ community van mensen met een gemeenschappelijk doel.
  1. Introduceer moderne werkvormen met projecten, teams, rollen en netwerken.
  1. Introduceer nieuwe samenwerk mechanismen
  • Volg je talent
  • Kies wat je graag wilt doen
  • Kies in welke discipline je werkzaam wilt zijn
  • Kies je eigen mentor
  • Motiveer anderen jouw werk te doen.

Wanna be a 2unbosser?