Quality of WorkLife services

0
Exponential
0
0
Transform
0
0
Speed
0
0
Unboss

QUALITY OF WORK LIFE

De machine organisatie loopt op zijn eind en organisaties hebben te dealen met robotisering, digitale transformatie en zelfs een pandemie. Het heeft veel impact op organisaties en haar mensen. Naast de urgentie om de operatie van de organisatie draaiend te houden is ook de noodzaak om te vernieuwen groot. Hoe doe je dat zonder te vervallen of te herhalen wat je al deed, en zonder uitstelgedrag? Ga mee op inspirerende expeditie en verken de basis van je verlangen voor de toekomst.

70% van de veranderprojecten mislukt als het gaat om cultuur en gedragsverandering van mensen. De maakbaar- plan en voorspelbaarheid is nihil. 2Unboss biedt een transitie & veranderaanpak waarin de bedoeling samen met mensen wordt vormgegeven. Duurzaam veranderen door het duurzaam organiseren van werk noemen we dat. 

Elk team kan een winnend team zijn. Met coaching en teamontwikkeling helpen wij teams inzicht te krijgen in de samenstelling van talent en competentielevels. Wij helpen om elkaars talent te herkennen, te begrijpen en te gebruiken. Vanuit de methodiek dat elk vraagstuk start met een idee, een concept,  de constructie en vervolgens het beheren van de oplossing. Wie zit wanneer aan het stuur en wat is de bedoeling?

Wij helpen organisatie met 1 op 1 loopbaan vraagstukken. Middels coaching en individuele begeleiding intern en ook externe inzetbaarheid. 

Om echt te presteren is een balans van mentale en fysieke fitheid een must. Preventief gezond en fitheid management levert duurzaam succes. Voor het bedrijf en de medewerkers. 

Het nieuwe samenwerken is een werken vanuit een interactieve communnity. Van transactiegericht eenzijdig communiceren naar interactie tweezijdige communicatie. Wij helpen je het bouwen van je eigen community. 

Wij helpen je innovatie en vernieuwing duurzaam vanuit een werkmethode te borgen als proces in je organisatie. Dit doen we als onderdeel van je cultuur, organisatie-DNA en een werkwijze vanuit must win ideas en innovatie projecten georganiseerd in multidisciplinaire teams. Een echte lean start up methode pur sang. 

Wij helpen organisaties strategisch talent management real time te implementeren als onderdeel van business intelligence. Van strategische personeels planning tot high performance management. 10 x sneller en beter anticiperen op de behoefte en ontwikkeling van je talent is ons streven hierbij.

Het strategie intelligence dashboard geeft real time zicht op de groei en succes van mensen, teams en de organisatie als geheel. Naast  de bestaande harde kpi dashboards biedt het intelligence dashboard zicht op een goed en gewenst spel van mensen en organisatie onderdelen in lijn met de strategie. Dit doen we op basis van de aard, impact en dynamiek van een sociaal netwerk, gamification, smart algoritmes, social diagrammen, leader boards, events en trigers. Dit alles gebundeld in data analyses van wat er daadwerkelijk gebeurd in de organisatie.

Organisatie verander interventies zijn op basis van de soft data te ontwerpen en gericht op goed spel en gewenst gedrag.

Services

Gespecialiseerde service partners bieden een geïntegreerd en samenhangend aanbod van services. 

De partners helpen samen en ieder vanuit haar eigen specialisme organisaties om duurzaam mensenwerk en organisaties van de toekomst te  creëren, mensen aangenaam samen te laten werken, wendbaar en weerbaar te  zijn,  slim te transformeren naar het nu en de toekomst en doorlopend inspelen op kansen.

Door mensen zelf aan het roer te zetten ontstaat een nieuwe dynamiek. Leidinggevende en managers voelen zich ontzorgd. Zij komen in een nieuwe rol. In plaats van baas spelen stellen zij de vraag. Hoe kan ik je helpen?

Thema’s van onze trainingen en coaching zijn.o.a. Mensen zicht op hun talent. Vernieuwen hoe doe je dat? Werken vanuit de bedoeling. Samenwerken en inspireren om vanuit talent en kracht. Innoveren in multidisciplinaire teams. 

Het QOW platform gebruiken we als moderne ontmoetingsplaats met gamification, big data & een strategie intelligence dashboard. 

Einstein zei het al. We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.