Re-invent work

Werk opnieuw uitvinden

Het is tijd om organisaties in elke sector en industrie en de arbeidsmarkt te herontwerpen, van het bedrijfsleven tot onderwijs en gezondheidszorg tot religie tot militairen tot amusement, alsof mensen en het leven ertoe doet.

Wij zetten in op herontwerp  vanuit de volgende design opties. 

Duurzaam succes van de organisatie en mensen gaat samen met een betekenisvolle, menswaardige economie, gericht op participatie, mede eigenaarschap, bloei en welzijn van mensen.

Werk opnieuw uitvinden betekent nieuw leiderschap, nieuw medewerkerschap en dit in de sociale architectuur en vitaliteit van de cultuur van een organisatie vormgeven met participatie, empowerment, open communicatie en creativiteit. 

Participatie

Participatie betekent meedoen in lijn met de bedoeling van de organisatie en mede eigenaarschap.  Mensen blinken uit, persoonlijk en collectief, wanneer ze vanuit hun sterke punten ‘werken’. Als je je sterke punten niet kent, noch de sterke punten van je collega’s, is het onmogelijk om je best te doen of te zijn. Hoge prestaties, excellentie op het werk, kwaliteitsservice, hoe we het ook willen noemen, vereist aandacht voor sterke punten. Niets is krachtiger dan mensen die doen wat ze doen omdat ze het willen doen. We moeten weten wie we op ons best zijn om ons best te kunnen zijn.

Kracht

Op kracht gebaseerde wend- en weerbare organisaties betekent het op creatieve, innovatieve en efficiënte manier kunnen aanpassen aan verandering. Innovatief met empowerment van de medewerkers en zicht op persoonlijke, team- en organisatie sterke punten. Iedereen telt en heeft recht op werk wat bij hem of haar past. .