Re-invent work

Werk opnieuw uitvinden

Duurzaam succes van de organisatie en mensen gaat samen met een betekenisvolle, menswaardige economie, gericht op participatie, mede eigenaarschap, bloei en welzijn van mensen.

Het is tijd om organisaties in elke sector en industrie te ontwerpen, van het bedrijfsleven tot onderwijs en gezondheidszorg tot religie tot militairen tot amusement, alsof het leven ertoe doet.

Werk opnieuw uitvinden betekent de sociale architectuur en vitaliteit van de cultuur van een organisatie helpen met participatie, empowerment, open communicatie en creativiteit. 

Participatie

Participatie betekent meedoen in lijn met de bedoeling van de organisatie en mede eigenaarschap.  Mensen blinken uit, persoonlijk en collectief, wanneer ze vanuit hun sterke punten ‘werken’. Als je je sterke punten niet kent, noch de sterke punten van je collega’s, is het onmogelijk om je best te doen of te zijn. Hoge prestaties, excellentie op het werk, kwaliteitsservice, hoe we het ook willen noemen, vereist aandacht voor sterke punten. Niets is krachtiger dan mensen die doen wat ze doen omdat ze het willen doen. We moeten weten wie we op ons best zijn om ons best te kunnen zijn.

Kracht

Op kracht gebaseerde wend- en weerbare organisaties betekent het op creatieve, innovatieve en efficiënte manier kunnen aanpassen aan verandering. Innovatief met empowerment van de medewerkers en zicht op persoonlijke, team- en organisatie sterke punten. Iedereen telt en heeft recht op werk wat bij hem of haar past. . 

 

De meeste mensen deugen.

WELZIJN: Wij onderschrijven Rutger Bregman in zijn visie “De meesten mensen deugen”. Als je werknemers behandelt als mensen die verantwoordelijk en betrouwbaar zijn, dan zijn ze dat ook’.  “Alles verandert als je niet uitgaat van wantrouwen, maar van een positiever mensbeeld. Vakmanschap, talent en competentie worden de belangrijkste waarden, in plaats van rendement en productiviteit.”

VERTROUWEN: We stimuleren de beweging van “medewerkers beheersen en controleren” naar “kundige professionals vertrouwen”. Een beweging waarin niet meer vóór medewerkers, maar mét medewerkers wordt gedacht over werk. Wanneer zelforganisatie goed uitgevoerd wordt leidt dit tot meer tevreden en gelukkige medewerkers.

TECHNOLOGIE: We omarmen smart technology, blockchain, artificial intelligence en stimuleren het gebruik van technology zodat robots en machines het vieze, repeterende en het zware werk overnemen dat nu door mensen wordt uitgevoerd. Machine learning, big data en automatisering zullen het tempo van innovatie, productiviteit en besluitvorming drastisch verbeteren. Werk verdwijnt en nieuw werk ontstaat. Een kans voor ons allemaal.

VERMENSELIJKING: We ondernemen menselijk, medelevend, rechtvaardig en gaan eerlijk met elkaar om met elkaars stem. We sluiten geen compromissen over de kwaliteit en veiligheid van producten, goederen en diensten en zijn transparant. We willen iets betekenen door vandaag te starten met aangenaam samen te werken en manieren te ontwikkelen die nuttig zijn wanneer onze kinderen de arbeidsmarkt betreden.

RE INVENT WORK ORGANISATIE SUCCES, NIEUW COMFORT, WERKZEKERHEID EN INKOMENSZEKERHEID