Duurzaam mensenwerk

Onze purpose is het vormgeven van duurzaam mensenwerk en de organisatie van de toekomst.

Wij helpen om op kracht gebaseerde, wend en weerbare organisaties te creëren met ‘geëngageerde participatie’ waarin het menselijk welzijn onvermijdelijk is.

Geëngageerde participatie

Geëngageerde participatie betekent de identificatie, toepassing en afstemming van persoonlijke, team- en systeemsterke punten. Participatie betekent meedoen in lijn met de bedoeling van de organisatie en mede eigenaarschap en participatie in de organisatie. Mensen engageren zich en blinken uit, persoonlijk en collectief, wanneer ze hun sterke punten ‘werken’ of ‘spelen’. Als je je sterke punten niet kent, noch de sterke punten van je collega’s, is het onmogelijk om je best te doen of te zijn. Hoge prestaties, excellentie op het werk, kwaliteitsservice, hoe we het ook willen noemen, vereist aandacht voor sterke punten. Niets is krachtiger dan mensen die doen wat ze doen omdat ze het willen doen. We moeten weten wie we op ons best zijn om ons best te kunnen zijn.

Kracht

Op kracht gebaseerde wend- en weerbare organisaties betekent het op creatieve, innovatieve en efficiënte manier kunnen aanpassen aan verandering. Innovatief met empowerment van de medewerkers en zoals bijvoorbeeld in het Rijnlands denken, Ricardo Semler, Holacracy en het Unboss model werken in kringen en rollen in plaats van traditionele hiërarchie.

Duurzaam mensenwerk en welzijn

Duurzaam mensenwerk en welzijn betekent de sociale architectuur en vitaliteit van de cultuur van een organisatie helpen met participatie, empowerment, open communicatie en creativiteit. Het is tijd om organisaties in elke sector en industrie te ontwerpen, van het bedrijfsleven tot onderwijs en gezondheidszorg tot religie tot militairen tot amusement, alsof het leven ertoe doet.

Building blocks

WELL-BEING: Het vormgeven van duurzaam mensenwerk en welzijn als waarde in de sociale architectuur van een organisatie of gemeenschap is ons hoogste doel. We ondersteunen werknemers en coachen om duurzame verandering te realiseren in en voor het bedrijf, vanuit motivatie, samenwerking en eigen talent en competenties. Wij onderschrijven Rutger Bregman in zijn visie “De meesten mensen deugen”. Als je werknemers behandelt als mensen die verantwoordelijk en betrouwbaar zijn, dan zijn ze dat ook’.  “Alles verandert als je niet uitgaat van wantrouwen, maar van een positiever mensbeeld. Vakmanschap, talent en competentie worden de belangrijkste waarden, in plaats van rendement en productiviteit.”

TRUST: We stimuleren de beweging van “medewerkers beheersen en controleren” naar “kundige professionals vertrouwen”. Een beweging waarin niet meer vóór medewerkers, maar mét medewerkers wordt gedacht over werk. Wanneer zelforganisatie goed uitgevoerd wordt leidt dit tot meer tevreden en gelukkige medewerkers.

TECH: We omarmen smart technology, blockchain, artificial intelligence en stimuleren het gebruik van technology zodat robots en machines het vieze, repeterende en het zware werk overnemen dat nu door mensen wordt uitgevoerd. Machine learning, big data en automatisering zullen het tempo van innovatie, productiviteit en besluitvorming drastisch verbeteren. Werk verdwijnt en nieuw werk ontstaat. Een kans voor ons allemaal.

TOUCH: We ondernemen menselijk, medelevend, rechtvaardig en gaan eerlijk met elkaar om met elkaars stem. We sluiten geen compromissen over de kwaliteit en veiligheid van producten, goederen en diensten en zijn transparant. We willen iets betekenen door vandaag te starten met aangenaam samen te werken en manieren te ontwikkelen die nuttig zijn wanneer onze kinderen de arbeidsmarkt betreden.

Nieuwe spelregels

2unboss bouwt aan de menselijke maat van werk en een inclusief netwerk/ecosysteem waarin organisaties, bedrijven en mensen succesvol zijn en waarin mensen ongeacht leeftijd, etniciteit, seksuele geaardheid of welk kenmerk dan ook kansen hebben in lijn met de bedoeling van de organisatie hun talent te ontwikkelen. 

Een netwerk waarin we samen nieuwe spelregels ontwikkelen en bijdragen aan onder andere duurzaam succes, duurzaam veranderen, duurzame inzetbaarheid, gedeeld eigenaarschap en zelforganisatie, een leven lang leren en het creëren van een samenleving waarin iedereen mee mag en kan doen, ook door middel van werk.

We ontwerpen, bouwen en werken samen vanuit Trust, Tech & Touch en zijn toegewijd om organisaties te helpen die mensen meer vertrouwen, autonomie, persoonlijke groei en betekenis geven, omdat we geloven dat dergelijke organisaties in staat zullen zijn om de uitdagingen waarmee onze wereld wordt geconfronteerd, aan te pakken.

 

We denken dat werk zonder bazen maar met leiders voor iedereen plezieriger en productiever werkt. Weg met de irrelevante polarisatie tussen wij en zij, tussen werknemers en bazen. Die tijd ligt achter ons. Het is tijd voor alle mensen die werk leveren face 2 face en of online, om de toekomst te creëren die ze het meest verlangen. Duurzaam succes van organisatie en mensen gaat samen met een betekenisvolle, menswaardige economie, gericht op mede eigenaarschap, bloei, groei en welzijn van mensen.

Participeer en investeer samen met ons in duurzaam mensenwerk