Re-invent work

Werk opnieuw uitvinden

Werkgevers lopen vast in een ongekende schaarste op de arbeidsmarkt. Van de 9,4 miljoen werkenden heeft bijna de helft een parttimebaan – bij vrouwen is dat zelfs 73%. Er is meer dan ooit sprake van “De war on talent”. Vorig jaar 2021 was 55% van alle vacatures moeilijk vervulbaar. Door de vergrijzing zal de vijver waarin de werkgevers vissen kleiner worden. Tegelijkertijd is het personeelsverloop hoger dan voorheen. ‘Mensen blijven niet zo lang meer’.

En ondertussen groeit de economie en transformeren Autofabrikanten naar elektrische voertuigen en AI-bedrijven; worden zorgbedrijven IT- en digitale gezondheidsbedrijven, duiken farmaceutische bedrijven in genetische engineering, stappen oliemaatschappijen over op hernieuwbare energie en diensten en vinden telecombedrijven hun bedrijf opnieuw uit met 5G en content.

Wij zitten in de platform economie. Platformen faciliteren de bedrijfsvoering van organisaties en stellen vaak de “klant” echt centraal. 

In het opnieuw uitvinden van werk stellen wij de “mens” centraal en is ontwerp  o.a gebaseerd op:  het zien van de mensen als entrepreneur, als zelfstandige, als medewerker binnen 1 of meerdere organisaties en participerend in het WorkLife ecosysteem.Wij zien organisaties  als werkgemeenschap waarin mensen vanuit de bedoeling samenwerken vanuit een gezamenlijk belang. 

Het is tijd om organisaties in elke sector en industrie en de arbeidsmarkt te herontwerpen, van het bedrijfsleven tot onderwijs en gezondheidszorg tot religie tot militairen tot amusement, alsof mensen en het leven ertoe doet.

Wij staan voor duurzaam succes van de organisatie en mensen vanuit een betekenisvolle, menswaardige economie, gericht op participatie, mede eigenaarschap, bloei en welzijn van mensen.

Participatie

Participatie betekent meedoen in lijn met de bedoeling van de organisatie en mede eigenaarschap.  Mensen blinken uit, persoonlijk en collectief, wanneer ze vanuit hun sterke punten ‘werken’. Als je je sterke punten niet kent, noch de sterke punten van je collega’s, is het onmogelijk om je best te doen of te zijn. Hoge prestaties, excellentie op het werk, kwaliteitsservice, hoe we het ook willen noemen, vereist aandacht voor sterke punten. Niets is krachtiger dan mensen die doen wat ze doen omdat ze het willen doen. We moeten weten wie we op ons best zijn om ons best te kunnen zijn.

Kracht

Op kracht gebaseerde wend- en weerbare organisaties betekent het op creatieve, innovatieve en efficiënte manier kunnen aanpassen aan verandering. Innovatief met empowerment van de medewerkers en zicht op persoonlijke, team- en organisatie sterke punten. Iedereen telt en heeft recht op werk wat bij hem of haar past.